O Hercegovini > Počitelj

Ovo jedinstveno naselje uvršteno je na UNESCO-vu listu i nedavna rekonstrukcija vratila je gradu njegov izvorni oblik. Izuzev izvanredne orijentalne arhitekture i osmanlijskog štiha, Počitelj je zanimljiv i poznat kao domaćin likovnoj koloniji sa najdužom tradicijom u jugoistočnoj Evropi.

Umjetnici iz cijeloga svijeta dolaze ovamo kako bi stvarali, a slikaju između ostalog i sjajne crvene narove i smokve koje u izobilju rastu po brdima oko Počitelja.

Hadži-Alijina džamija, Sisman-Ibrahimpašina medresa i Gavrankapetanovićeva kuća su nedavno rekonstruisane i svi ovi objekti su otvoreni za posjetioce. Najzanimljiviji objekt u Počitelju je Sahat-kula, visoka tvrđava koja se na vrhu brda izdiže iznad grada. Ona je bila dom stražarima koji su pazili da ne bi došlo do moguće neprijateljske invazije kroz neretvansku dolinu.

U srednjem vijeku Počitelj je bio administrativno-upravni centar župe Dubrava. Kao najzapadnija točka župe, imao je važan strateški značaj. Pretpostavlja se da je graditelj utvrđenoga grada i osnivač prigradskog naselja bio bosanski kralj Stjepan Tvrtko I, 1383. godine.
Kompleks utvrđenoga grada - Počitelj, nastajao je sukcesivno od XVI do XVIII stoljeća.

Očuvani kameni ostaci grada predstavljaju arhitektonsku fortifikacijsku cjelinu u čijem se razvoju mogu izdvojiti dvije etape: srednjovjekovna gradnja i gradnja u doba Otomanske imperije.
U pisanim dokumentima grad se prvi put spominje 1444. godine, u poveljama kralja Alfonsa V i Fridriha III.

U periodu od 1463. do 1471. godine u Počitelju je smještena ugarska postava. 1471. godine, nakon kraće opsade, grad postaje dio Otomanske imperije, u čijem će sastavu ostati sve do 1878. godine.
U periodu 1782. - 1879. godine bio je sjedište kadiluka, a u periodu 1713.-1835. godine sjedište Počiteljske kapetanije.

Značaj i izgled grada se mijenjao kroz historiju. Za izgradnju Počitelja značajna su tri perioda:
1. period ugarsko-hrvatskog kralja Matije Korvina kada grad ima važan strateški značaj (1463. - 1471. godine),
2. period formiranja naselja u doba Otomanske imperije sa izgradnjom značajnijih javnih objekata: džamije, mekteba, imareta, medrese, banje, hana i sahat-kule (1471.- 1698. godine). U ovom periodu vojni sukobi su bili preneseni na udaljenija područja.
3. doba ponovnog zadobijanja strateškog značaja nakon što su Mlečani zauzeli i razorili Gabelu (1698. - 1878. godine).
Nakon uspostavljanja vlasti Austro-Ugarske u BiH 1878. godine, Počitelj gubi svoj strateški značaj i naglo propada. U tom periodu porušen je dio bedema kod Donje kapije i otvoren put u u Donje polje, a kasnije porušen i drugi dio bedema, skupa sa malim vratima iza hamama, i proširen put u Gornje polje, čime je uništen kontinuitet gradskih zidina Počitelja. Gubljenje strateške uloge grada pogoduje očuvanju autentične urbanističko-arhitektonske aglomeracije tako da se forma grada sačuvala do današnjih dana.