Sastanci / seminari / kongresi

Hotel Mogorjelo ima 2 fleksibilne konferencijske dvorane dimenzija 100m2 i 550m2, kapaciteta od 10 do 620 osoba.

Obje dvorane su odlično opremljene tehničkim pomagalima, te smještene u zasebnom krilu hotela, sa posebnim ulazom, predsobljem i barom za potrebe sudionika kongresa, seminara, sastanaka ili svečanosti.

Tehnička pomagala na raspolaganju:

  • LCD projektori
  • Flipchart stalci
  • Flipchart pisala i papiri

 

Dodatna sredstva na upit:

  • Usluga ozvučenja
  • Usluga simultanog prevođenja
  • Audio / video snimanje
  • Usluga faxiranja
  • Usluga fotokopiranja
  • Usluga printanja

 

Mogućnosti rasporeda sjedenja i izgleda dvorana:

Ostale usluge na raspolaganju:
Organizacija poslovnog ručka / večere
Organizacija poslovnog prijema / domjenka
Coffee Break

CJENIK Mala Dvorana –
100m2; do 120 osoba
Velika Dvorana –
550m2; do 500 osoba
Cijena dnevnog najma

100 KM / 50 € 1000 KM / 500 €